Het Edudelta College: ‘Beste AOC van Nederland’ in 2017.

24 januari 2017

Onderwijsgroep Edudelta vergroot financiële transparantie.

Het Edudelta College mag zich in 2017 ‘Beste AOC van Nederland’ noemen. Dit na twee jaar onderaan te hebben gestaan in de ranglijst van Agrarische Opleidingscentra van de Keuzegids Mbo. Een prachtige erkenning van de kwaliteit van Edudelta’s vmbo- en mbo-opleidingen voor talenten in groen, dier, techniek en economie. Dit resultaat steunt op intensieve samenwerking aan verbeteringen.
Een belangrijke ondersteuning daarbij was het inzichtelijk maken van de regiobegrotingen en financiële rapportages. Daardoor konden we met onze vestigingen in Zuid-Holland en Zeeland verder inzetten op het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs.” 

Doordat de begroting in het verleden centraal werd opgesteld, was het niet bekend hoe de Edudelta-regio’s Barendrecht, Bleiswijk, Goes en Middelharnis draaiden. Vanwege het beperkte inzicht in de kosten en baten per regio was het moeilijk om onderbouwde discussies over de inzet van mensen en middelen te voeren. Daarom schakelde Edudelta in oktober 2015 finance professional, van ConQuaestor Interim Professionals, Cees Maas in. Zijn opdracht: de begrotingen en rapporten ombouwen en geschikt maken voor aansturing op decentraal niveau. “Cees zorgde er in drie maanden voor dat onze financiële huishouding tot op regioniveau transparant werd. Daardoor kregen we op regioniveau inzicht in de kosten en doelmatigheid van het onderwijs, en konden we gerichte maatregelen nemen om het rendement te verhogen”, aldus bestuursvoorzitter Jeroen Gebben.

Huis op orde
Gebben startte in september 2015 als voorzitter van de onderwijsgroep. “Er waren destijds veel aandachtspunten: bedrijfsmatig en financieel, maar ook wat betreft de kwaliteit van het onderwijs en de aansturing van het personeel. De rapportages van Cees brachten in beeld waar het goed ging en waar de pijn zat. Daardoor konden we de discussies in het managementteam naar een hoger niveau brengen en de onderlinge gesprekken van lading voorzien. Ook konden we de beschikbare gelden beter verdelen. Dit heeft ons geholpen om vanuit een breed gedragen visie een koers in te zetten die rechtdoet aan de maatschappelijke- en onderwijskundige uitdagingen waar Edudelta voor staat.”

Mede vanwege de expertise en knowhow die Maas in het voortraject had ingebracht, vroeg Edudelta hem om voor een langere periode te blijven en als interim-directeur bedrijfsvoering zijn schouders onder het programma ‘Huis op orde’ te zetten. Daar kwam van alles bij kijken, vertelt hij. “Inrichten van de rapportagemodellen, de procedures vernieuwen waar nodig en afwikkeling van derivaten, maar ook het inperken van opleidingen, sluiten van locaties, herhuisvesting en nieuwbouw, verkoop van boventallige gebouwen, ontslag van personeel en het vormgeven van onderwijskundige vernieuwing. Hier kwam ook het oplijnen van optimale HR- en ICT-ondersteuning bij. Een breed scala aan activiteiten waarvoor Jeroen en ik als nauw hebben samengewerkt met de drie regiodirecteuren.

Toegevoegde waarde
Gebben heeft deze samenwerking als buitengewoon plezierig ervaren. “Cees is een slimme en loyale vent, die goed in staat is om in teamverband een klus geklaard te krijgen. Bovendien heeft hij veel ervaring in het onderwijs. Hij is een goede cijferaar én gesprekspartner, doordat hij ook het verhaal achter de cijfers begrijpt. Daardoor kan hij verandering aanjagen en bestendigen. Als bestuurder vind ik het belangrijk dat de regiodirecteuren zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor het op orde krijgen van hun eigen middelen. Hier zijn financiële ratio’s zoals de exploitatielasten erg belangrijk voor. Doordat we het huis op orde krijgen, kunnen we nu meer aandacht besteden aan innovatie, nieuwe kennis en de toepassing daarvan in de praktijk.