Opleiding Impact Controller – Blok 1: Persoonlijke Effectiviteit

25 januari 2017

ConQuaestor wil zijn medewerkers voorbereiden op de huidige trends en ontwikkelingen in de financiële functie, zoals big data, robotisering en globalisering.

Door de toekomstige ontwikkelingen veranderen de benodigde competenties voor financials en is er vanuit een organisatie meer behoefte aan Business Controllers. The Hague Executive Campus speelt hierop in en verzorgt de opleiding Impact Controller, de zogenoemde nieuwe generatie Business Controllers (zie de website http://www.impactcontroller.nl/ voor meer informatie). Op 4 en 5 november 2016 is vanuit The Hague Executive Campus het eerste blok van de opleiding Impact Controller van start gegaan. De deelnemers bestaan uit collega’s van ConQuaestor en een aantal deelnemers van andere organisaties. Het onderwerp ‘persoonlijke effectiviteit’ stond hierbij centraal. Als voorbereiding van het programma dienden we een persoonlijk ontwikkelplan (POP) op te stellen, een Competentie- en persoonlijkheidstest af te nemen en het boek ‘Sterke punten’ door te nemen waarbij er een aanvullende test diende te worden gemaakt t.b.v. het achterhalen van je kernkwaliteiten.

Het programma startte met een introductie van de (gast)docenten en de programmadirecteur. Iedere deelnemer diende zijn motivatie voor het volgen van de opleiding te pitchen en zijn of haar eigen POP voor de komende 1,5 jaar te presenteren. Door meerdere deelnemers werd het als zeer interessant ervaren om de motivaties, kwaliteiten, ontwikkelingsdoelen en praktijksituaties van elkaar te horen. Voornamelijk het teamgevoel en uitwisseling van praktijkervaringen gaf energie aan de deelnemers.

Hierbij de feedback van twee medestudenten:

"Vaak belanden documenten als persoonlijkheidstesten of een ontwikkelingsplan in de bureaulade om er vervolgens niet te veel meer naar om te kijken. Tijdens deze twee dagen werd er echter vanuit verschillende perspectieven uitgebreid stilgestaan bij ieders kwaliteiten en ontwikkelingsdoelen waardoor dat deze keer niet zal gebeuren. Zo werd het persoonlijk ontwikkelingsplan van iedereen besproken waarbij de feedback van studiegenoten hielp om ieders doelen verder aan te scherpen. Verder is er vanuit de theorie door een psycholoog gekeken naar ieders kernkwaliteiten en talenten. En zijn er boeiende college’s en presentaties geweest die nieuwe inzichten gaven vanuit de praktijk. Op deze manier heeft iedereen diverse handvaten gekregen om je ontwikkelingsdoelen te bepalen (en uiteindelijk te verwezenlijken) en om (meer) gebruik te maken van je talenten. Echter, hoe belangrijk deze nieuwe inzichten en het bewustzijn van je talenten en doelen ook mogen zijn, het gaat alleen werken als je er ook echt naar gaat handelen."
- Julius Goderie - ConQuaestor Interim Professionals, vestiging Amsterdam.

"Na de eerste kennismaking met de groep in september was het afgelopen vrijdag 4 november zover. De opleiding is begonnen met de module "Interpersoonlijke Vaardigheden". Van te voren een berg huiswerk en een aantal uren online testen invullen. Deze testen hebben we in de ochtend 1-op-1 doorgenomen met onze psycholoog Jan (van Santvoort). Plenair hebben we het over persoonlijke effectiviteit gehad met Kim (van der Hoek) en programmadirecteur Oedith. Na de goed geregelde lunch nam Jan het weer over en hebben we het over inzetten van competenties gehad. In de avond kregen we van Arun (Alakhramsing) een energieke presentatie over "Work Life Balance". Hij gaf naast inspiratie, Tips en Tricks ook een grote hoeveelheid energie waardoor we niet door hadden dat het al echt laat aan het worden was. Laat in de avond thuis aangekomen en nog vol van energie dus een korte nacht gemaakt. Om 8.00 op zaterdag 5 november al weer in de auto voor de 2e dag die in zijn geheel door Rob (Berting) werd ingevuld. Dit werd door het onderwerp persoonlijke effectiviteit o.b.v. de Gallup StrengthsFinder uitkomsten een mooie dag. Goed voor het groepsgevoel omdat we heel open ieders uitkomsten hebben gedeeld. Samen mooie discussies gevoerd en een aantal personen hebben direct input / inzicht gekregen om meer in hun kracht te komen. Op basis van de talenten van de groep hebben we een eerste opzet gemaakt voor de 3 intervisie groepen zodat we met zo veel mogelijk cursisten de eindstreep over 18 maanden halen. Nog even kort naborrelen en de intensieve 2-daagse was achter de rug."
- Ralph Hensbergen - ConQuaestor Interim Professionals, vestiging Amsterdam.