Samenwerking MOOCFactory

18 november 2014

ConQuaestor/Grant Thornton en de MOOCFactory stimuleren gezamenlijk een leven lang leren in de Nederlandse Markt via het sociaal leerplatform Curatr.

ConQuaestor/Grant Thornton en de MOOCFactory bundelen hun krachten om klanten in de onderwijssector en het bedrijfsleven te ondersteunen op het gebied van social learning. MOOCFactory als leverancier van het leerplatform Curatr en didactische consultancy en ConQuaestor/Grant Thornton als de leverancier van de door de klant gevraagde kennis en content op het gebied van processen, systemen en mens en organisatie. Naast ondersteuning van klanten met hoogwaardige implementatie consultancy op dit gebied, wil ConQuaestor / Grant Thornton de dienstverlening verbreden door deze aan te bieden in combinatie met een bewezen online sociaal leerplatform. MOOCFactory is hiervoor de partner bij uitstek.

Astrid van Noortwijk, ‘De voordelen van online learning zijn groot voor zowel  werknemers als werkgevers.  Online en blended learning biedt een vergroting van de flexibiliteit, toegankelijkheid en individualisering van onderwijs. Social learning brengt de medewerkers meer studieplezier, verbetert de samenwerking en communicatie, met alle kansen voor het realiseren van  groei en meer innovatie’.
Jos Maassen, directeur MOOCFactory : Samen met ConQuaestor bieden we nu een integraal implementatietraject dat leidt tot de beste resultaten’. 

In het verlengde van de recent gepubliceerde kamerbrief van minister Bussemaker, waarin ook wordt opgeroepen tot stimulering van voortdurende bij-, om- en opscholing, starten ConQuaestor en MOOCFactory eerste experimenten en pilots bij klanten op het gebied van blended- en social learning, waarbij gebruik wordt gemaakt van het sociaal leerplatform van de MOOCFactory.

Over MOOCFactory
MOOCFactory richt zich op het faciliteren van  kennisdeling, kenniscreatie en is ontwikkelaar van MOOCs en SPOCs . Zij maakt hiervoor gebruik van het Curatr platform. Curatr dat is gebaseerd op social learning, content curation en gamification wordt met succes gebruikt door onderwijsinstellingen en bedrijven in de UK en de VS. Zie ook www.moocfactory.nl