Van Financial Control naar Business Control: beweegt u mee?

30 januari 2017

Onze Business Manager vertelt:
Van Financial Control naar Business Control: beweegt u mee?

Waar de controller vroeger vooral een ondersteunende rol vervulde, neemt de betrokkenheid bij strategische en operationele besluitvorming steeds verder toe. Meer en meer wordt finance een business partner die meedenkt over het realiseren van efficiëntie en het toevoegen van waarde. Daarbij leggen naast vakinhoudelijke kennis ook competenties zoals out-of-the-box denken, ondernemerschap, overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit gewicht in de schaal. De interim professionals van ConQuaestor zetten zich op verschillende manieren in om organisaties te helpen om mee te bewegen en te voldoen aan de behoefte van de business.

Als Manager Finance bij ConQuaestor verzorgt Marc Morgenland workshops over business control bij opdrachtgevers. Ook is hij binnen ConQuaestor één van de eindverantwoordelijken voor de business control-dienstverlening. In lijn met de dynamiek in het vakgebied besteedt dit competence center veel aandacht aan kennisdeling, zowel in- als extern. Naast de interne pizza-sessies en externe workshops bij klanten verzorgen Marc en zijn team regelmatig trainingen en roundtables. Ook werkt ConQuaestor mee aan de post-hbo-opleiding tot Business Controller van The Hague Executive Campus en Avans+.

Business Control Scan
Marc vertelt enthousiast over de website impactcontroller.nl die het competence center recent heeft gelanceerd. “Hier geven we onder andere inzicht in de vakinhoudelijke kwaliteiten en personele vaardigheden waar een business controller over dient te beschikken. Het mooie is dat finance organisaties op de site ook kunnen zien hoe ze scoren in hun ontwikkeling als business partner. Hiertoe hebben we een scan met 50 vragen ontwikkeld. Invulling hiervan resulteert in een rapport met scores en bevindingen. Ook krijgt de finance-organisatie aanbevelingen voor het inrichten en optimaliseren van de rol als business partner. Dit is een goede manier om inzichtelijk te krijgen wat er nodig is om de transformatie van de business control-functie vorm te geven, welke competenties onderbelicht zijn en waar het verbeterpotentieel ligt. Als organisaties dit willen krijgen ze ook een uitgebreider rapport die we gezamenlijk kunnen bespreken.

Bekijk deze scan.