Verslag whitepaper-presentatie prof. dr. J. Strikwerda.

24 januari 2017

“De financiële functie en de toenemende complexiteit in de economie: uitdagingen en bijdragen.”

Het houdt de gemoederen binnen de finance community al geruime tijd bezig: de verschuiving in de rol van de finance-functie van traditioneel naar business partner. Veel organisaties onderkennen deze ontwikkeling, maar zien in de praktijk weinig van deze nieuwe profilering terug. Tijdens onze Finance Inspiratie Ontmoeting op 12 november jl. lichtte prof. dr. Hans Strikwerda de whitepaper toe die hij recent over dit onderwerp publiceerde.

Strikwerda is organisatieadviseur en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, en geldt als pionier op het gebied van de implementatie van shared service centers in de publieke sector. Hij vertelde dat er steeds meer op het bordje van de financial komt te liggen. Dat geldt niet alleen voor de CFO, maar ook voor de controllers op alle niveaus in de organisatie. Ongeacht of het om bedrijven, non-profit instellingen of overheidsinstellingen gaat.

Ketensamenwerking en control
Aansluitend ging Dr. René Matthijsse, Lector Informatiemanagement en Control bij Fontys Hogeschool in op de eisen die de toenemende ketensamenwerking aan informatiemanagement en control stelt. Hij beantwoordde vragen als: Wat betekent ketensamenwerking voor management control? Als je alle audits over elkaar heen legt, wordt de keten dan voldoende afgedekt? Hoe gaan we om met de soms onevenredige verdeling van de kosten en baten over de keten? Bieden de financiële competenties uit het verleden garanties voor de toekomst? De sessie werd afgesloten met een zaaldiscussie onder leiding van prof. dr. Harold Hassink RA, hoogleraar Bedrijfseconomie en directeur van de opleiding tot registercontroller van de School of Business & Economics van Maastricht University. Een inspirerende bijeenkomst, die de deelnemers naast nieuwe inzichten ook twee PE-punten opleverde.