Treasury

Adequate Treasury kennis is noodzakelijk om een sterke financiële structuur neer te zetten en daarmee continuïteit van de organisatie te waarborgen. Recente ontwikkelingen leren dat het van belang is voor toezichthouders, bestuurders en financieel managers om parate kennis te hebben op het gebied van financieel risicomanagement. Zo kunnen zij hun verantwoordelijkheid betreffende de besturing en beheersing dragen. Van Treasurers wordt een pro-actieve rol verwacht op het gebied van werkkapitaal management en cashflow forecasting teneinde adequate financiering te waarborgen.

Wij stemmen alle trainingen af op de laatste ontwikkelingen op het gebied van nieuwe producten of markten, relevante trends, simulatiemodellen en nieuwe analysetechnieken. Wij voorzien in actuele en praktijkgerichte informatie over de behandelde onderwerpen, ondersteund door diverse casusstudies. In de training is gelegenheid een eigen treasury casus interactief te bespreken met specialisten en medecursisten. Onder de naam Riskmatrix verzorgt de ConQuastor Academy de Treasury trainingen.

Aanbod

 • Basistraining Treasury Management / Treasury Management voor Senior Financial Managers
  In deze training komen alle relevante basisaspecten van de Treasury functie aan bod, bedoeld om als Treasury medewerker aan de slag te kunnen. Voor financiële managers en bestuurders hebben we een basistraining waarin we strategische en tactische aspecten van de Treasury functie behandelen.
 • Verdiepingsworkshops
  Deze workshops zijn voor ondernemingen en non-profit instellingen die door managementgames, huidige en nieuwe instrumenten hun werkwijzen willen optimaliseren. De workshops gaan over Cash en Werkkapitaal Management, Waardering en Restructuring, Enterprise Risk Management, Valuta en Rente Management, Back- en Midoffice Training en International Cash Management.
 • Sectorgerelateerde trainingen
  Alle relevante aspecten van Treasury bieden we op verschillende niveaus aan per specifieke sector: bestuurders, toezichthouders en financieel managers bij woningcorporaties, bestuurders, toezichthouders en financieel managers bij zorginstellingen en financieel managers bij (internationale) handelsorganisaties.
 • Managementgames
  In de Werkkappitaal Management Game strijden teams tegen elkaar om de cash flow te optimaliseren en krijgen zij op interactieve wijze inzicht in de complexe materie van werkkapitaal management. Zij worden uitgedaagd op hun analytische en communicatieve vaardigheden.
  In de Euro Crisis Management Game strijden deelnemers tegen elkaar om de beste business case te presenteren en krijgen zij ook op interactieve manier inzicht in de wijze waarop organisaties kunnen anticiperen op de gevolgen van het uiteenvallen van de EMU. Tevens dagen we de deelnemers uit op hun analytische en communicatieve vaardigheden.

Elke deelnemer die actief aan het volledige programma heeft deelgenomen ontvangt een Certificaat van Deelname. Accountants in business kunnen PE punten opgeven. Als richtlijn wordt geadviseerd 3 punten per dagdeel met een maximum van 6 punten per dag.

Onze kracht
Alle docenten hebben minimaal 5 jaar ervaring in doceren en Treasury Management. Zij zijn Treasury consultants en productspecialisten op het gebied van cashmanagement, riskmanagement, corporate finance en derivaten. Veel docenten zijn verbonden aan ConQuaestor, maar ook de nodige andere bedrijven en organisaties participeren in het programma.