Business Process Management onderzoek 2013/2014: Samenwerken in de keten

02 april 2014

Het succes van een organisatie is meer en meer afhankelijk van het succes van de keten waar zij deel van uitmaakt. Klanten kiezen bewuster de producten en diensten die zij afnemen en kijken niet alleen naar het eindproduct, maar naar de prestatie van de hele keten. Dit heeft direct gevolgen voor de keten waarin een organisatie zich bevindt. Steeds meer organisaties in Nederland besteden zorgvuldige aandacht aan de selectie van de juiste ketenpartners en het opzoeken van de samenwerking. Alleen zo kan men de klant optimaal bedienen en de flexibiliteit van de totale keten vergroten.

Het verbeteren van de ketensamenwerking wordt van strategisch belang in vrijwel elke sector. Business Process Management (BPM) speelt daar een cruciale en onderscheidende rol in. BPM richt zich op het management (analyseren, inrichten, sturen en optimaliseren) van de end-to-end stroom van opeenvolgende activiteiten en gebeurtenissen door organisaties, organisatieonderdelen en afdelingen heen. De keten is hierin leidend, los van de traditionele organisatiestructuren.
 
Met dit onderzoek richt ConQuaestor zich op de vraag in hoeverre organisaties in de keten optimaal samenwerken. Welke factoren zijn hierin bepalend en welke resultaten levert ketensamenwerking op voor henzelf én voor de klant?
 
Klik op de onderstaande publicatie om de onderzoeksresultaten te downloaden.