Onderzoek Projectportfolio Management

Het wordt steeds belangrijker voor zorginstellingen om projecten te sturen en te beheersen. Een van de instrumenten om ‘in control’ te zijn en beter verantwoording af te kunnen leggen is ‘projectportfolio management’. Uit onderzoek is gebleken dat projectportfolio management een belangrijke succesfactor is bij het succesvol afronden van projecten in complexe omgevingen.

Onze stelling: Het is evident dat veel zorginstellingen nog kunnen groeien in de mate van volwassenheid van de projectorganisatie. Er lopen binnen zorginstellingen vele projecten parallel. Daarbij is de toegevoegde waarde niet altijd helder:

  • Dragen de projecten bij aan de gekozen strategie?
  • Is er voldoende geld, mensen en tijd beschikbaar voor de gekozen projecten?
  • In hoeverre dragen projecten bij aan het reduceren van de kosten?
  • Is de stand van zaken van de lopende projecten bekend?
  • Heeft het project ook daadwerkelijk opgeleverd wat in de originele business case stond?

Om onze stelling te kunnen onderbouwen, is onderzoek nodig naar de huidige stand van zaken. ConQuaestor heeft eerder de status van de beheersing van de projectportfolio onderzocht in de Rijksoverheid en de Financiële Sector.  

Onze vraag
ConQuaestor vraagt of u wil participeren om de status van de beheersing van de projectportfolio in de Zorg in kaart te brengen. Aan de hand van een vragenlijst die wordt doorlopen in een interview van circa een uur, wordt uw huidige situatie in kaart gebracht. Deze gegevens worden vervolgens (anoniem) gebruikt in het analyseren van de gegevens voor de Zorgsector.

Uw voordeel?
U krijgt op een snelle en eenvoudige manier inzicht in de status van de beheersing van uw projectportfolio. U krijgt van ons een rapportage, die u zelf als 0-meting kunt gebruiken. Daarnaast krijgt u van ons een aantal specifieke aanbevelingen om uw projectportfolio nog beter te kunnen beheersen. Na afloop van het onderzoek krijgt u van ons een uitnodiging om de resultaten met de andere deelnemers te komen bespreken tijdens een van onze Round Table bijeenkomsten.

Kosten
Aan dit onderzoek zijn voor de deelnemers uiteraard geen kosten verbonden.

Aanmelding of vragen
U kunt zich aanmelden voor het onderzoek door contact op te nemen met Frank van den Bos op telefoonnummer 06 20 956 413 of met Maarten van Weeghel op telefoonnummer 06 12 999 575 of via maarten.van.weeghel@conquaestor.nl.