Over ConQuaestor

ConQuaestor is een adviesorganisatie die zich richt op het oplossen van de thema’s op de agenda van de CFO. Tweehonderd consultants en interim managers bieden concrete oplossingen in finance en management voor de publieke en private sector. ConQuaestor is opgericht op 1 april 2004.

De financiële functie is de laatste jaren zichtbaar breder geworden. De focus ligt niet meer alleen op de verantwoording over de resultaten van gisteren, maar op de controle over de processen van vandaag en het bieden van een realistisch zicht op de toekomst van de organisatie.

Deze verandering betekent voor de CFO een verdieping van zijn rol: van beheersen naar ontwikkelen, van controleren naar besturen en van beschrijven naar adviseren. Met steeds vaker de verantwoordelijkheid voor zaken als:

 • Samenwerken in de keten
 • Financial leadership
 • Beyond Big data
 • Governance
 • Duurzaamheid
 • Financiering
 • Risicomanagement
 • Toezicht
 • Groei
 • Regelgeving
 • Transparantie
 • Verantwoord ondernemen

Juist door die verdieping wordt de financiële functie meer en meer interdisciplinair: het gaat niet meer alleen om cijfers, verslaglegging en verantwoording, maar om het verbinden van verschillende expertises binnen het breder wordende finance domein. Of CFO’s en financieel managers in staat zijn om hun organisatie daadwerkelijk op bovenstaande punten te verbeteren, wordt volledig bepaald door de mate waarin zij in staat zijn om deze thema’s concreet te verbinden aan:

1.    Inzicht in cijfers
2.    Control over processen
3.    Optimale bedrijfsvoering
4.    Advies over beslissingen
5.    Visie op de toekomst

Door samen met de CFO oplossingen te bedenken op dit concrete niveau, helpt ConQuaestor bij het blijvend verbeteren van organisaties. Door een scherp zicht op de feiten, een focus op de echte problemen en een visie op de toekomst van de organisatie en de markt waarin zij zich begeeft. Kortom: Facts, Focus, Perspectives.

We nemen de zorg van de CFO uit handen. Niet door vrijblijvend advies of stevige rapporten, maar door realisatie van geaccepteerde voorstellen en verankering van oplossingen in de opdrachtgevende organisaties.